Event Category: zainteresirana javnost

V nedeljo, 10. 6. 2018, bo ob 9.30 uri potekala tekaška prireditev »Tečem zDravo«, ki jo pripravlja podjetje Aquasystems d.o.o.. Gre za dobrodelni dogodek, pri čemer se bo del zbranih sredstev namenil Centru za sluh in govor Maribor. Center za sluh in govor Maribor se bo na dogodku predstavil z nastopom bobnarjev in udeležbo na […]

Avtizem pomembno vpliva na posameznikovo komunikacijo, povezovanje z drugimi in na razumevanje sveta. Zaradi svojih posebnosti se mladi z avtizmom soočajo s številnimi izzivi v obdobju šolanja ter tudi kasneje pri iskanju zaposlitve in delu. Podatki kažejo, da je več kot 85 odstotkov oseb z avtizmom brezposelnih ali pa potrebujejo podporo na delovnem mestu. Center […]

Mladi s posebnimi potrebami se pri vključevanju v širše socialno okolje srečujejo s številnimi preprekami in izzivi. O tej tematiki bomo spregovorili na okrogli mizi z naslovom “Izzivi vključevanja mladostnikov z zmerno in težjo motnjo v duševnem razvoju v širše socialno okolje” , ki jo pripravljamo v sredo, 28. 11. 2018, ob 16.30 uri v […]

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, Coworking Center Plavž, Informacijska točka Europe direct Gorenjska v sodelovanju s Predstavništvom Evropske komisije v Sloveniji organizirajo 3. Zaposlitveni sejem, ki bo v četrtek, 7. februarja, med 13. in 16. uro v Kolpernu na Stari Savi na Jesenicah. EU SI ti na zaposlitvenem sejmu 2019 Ste pred kratkim končali študij in se […]