SLOVARČEK NEZNANIH IZRAZOV

Tukaj sem zbrala nekaj izrazov in besed, ki so me sprva nekoliko strašile, saj jih nisem razumela. Te besede na zaposlitveni poti pogosto srečamo. Da ti bo lažje, si lahko pomagaš z razlagami v tem slovarčku, ki sem ga ustvarila posebej zate. 🙂 O teh besedah se lahko pogovoriš tudi s svojimi starši, učitelji ali nekom, ki je že zaposlen. 😉

 • KARIERA
  Uspeh in uveljavitev na poklicnem področju.
 • KARIERNO SVETOVANJE
  Svetovalec (npr. na Zavodu za zaposlovanje) ti lahko pomaga, da se lažje odločiš o kariernih ciljih, sprejmeš odločitve, raziščeš možnosti in dodatna izobraževanja, ki bodo pripomogla k doseganju zastavljenih kariernih ciljev.
 • OSEBNOSTNE LASTNOSTI
  Vedenjski vzorci oz. vedenje, ki se ponavlja, in čustveno, razumsko ter motivacijsko delovanje posameznika.
 • PROSTOVOLJSTVO
  Prostovoljstvo deluje na različnih področjih (socialnem, športnem, izobraževalnem, kulturnem, v kriznih situacijah ipd.), vanj se lahko vključujejo vsi ljudje ob upoštevanju svojih zmogljivosti. Kot prostovoljec lahko pomagaš ogroženim, prikrajšanim in izključenim skupinam in s tem izboljšuješ kakovost življenja v družbi.
 • SPOSOBNOST
  Lastnost in značilnost, potrebna za opravljanje kakega dela.
 • TRG DELA
  Na trgu dela se srečujejo delodajalci, ki povprašujejo po delovni sili, ter iskalci zaposlitve, ki želijo delati.
 • VREDNOTE
  Cilji, ki ti veliko pomenijo in za katere si prizadevaš ter želiš narediti vse, kar je v tvoji zmožnosti.
 • ZAPOSLITVENI RAZGOVOR
  Je pogovor med morebitnim delodajalcem in iskalcem zaposlitve. Delodajalec želi pridobiti najprimernejšega sodelavca, iskalec zaposlitve pa želi predstaviti sebe in si s tem zagotoviti zaposlitev.
 • ZAPOSLITVENI NAČRT
  Zapis oz. načrt, v katerem opredeliš (lahko tudi s pomočjo svetovalca) zaposlitvene cilje, zaposlitvene možnosti, načrtuješ aktivnosti za zaposlitev ter spremljaš lastni napredek.
 • ŽIVLJENJEPIS
  Je osebna pisna predstavitev, v katerem predstaviš svoje znanje, spretnosti in sposobnosti za opravljanje določenega dela.