Dogodki

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je 19. 1. 2018 na svoji spletni strani in v Uradnem listu RS št. 4/2018 objavil Javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskem oziroma študijskem letu 2016/2017. Rok za oddajo vlog za dodelitev […]

Starši se boste na predavanju seznanili s priložnostmi in pastmi, s katerimi se posamezniki s posebnimi potrebami srečujejo na trgu dela, z aktualnim stanjem, regulativo ter možnostmi in spodbudami za zaposlovanje. Nekoliko podrobneje bo predstavljeno področje zaposlitvene rehabilitacije, ki je osebam z omejitvami pri zaposlovanju dobrodošla pomoč in pogosto edina možnost ustrezne razrešitve zaposlitvene problematike. […]

V nedeljo, 10. 6. 2018, bo ob 9.30 uri potekala tekaška prireditev »Tečem zDravo«, ki jo pripravlja podjetje Aquasystems d.o.o.. Gre za dobrodelni dogodek, pri čemer se bo del zbranih sredstev namenil Centru za sluh in govor Maribor. Center za sluh in govor Maribor se bo na dogodku predstavil z nastopom bobnarjev in udeležbo na […]

Avtizem pomembno vpliva na posameznikovo komunikacijo, povezovanje z drugimi in na razumevanje sveta. Zaradi svojih posebnosti se mladi z avtizmom soočajo s številnimi izzivi v obdobju šolanja ter tudi kasneje pri iskanju zaposlitve in delu. Podatki kažejo, da je več kot 85 odstotkov oseb z avtizmom brezposelnih ali pa potrebujejo podporo na delovnem mestu. Center […]

Mladi s posebnimi potrebami se pri vključevanju v širše socialno okolje srečujejo s številnimi preprekami in izzivi. O tej tematiki bomo spregovorili na okrogli mizi z naslovom “Izzivi vključevanja mladostnikov z zmerno in težjo motnjo v duševnem razvoju v širše socialno okolje” , ki jo pripravljamo v sredo, 28. 11. 2018, ob 16.30 uri v […]