Na Mednarodni dan človekovih pravic, 10. decembra 2020, je potekala okrogla miza z mednarodno udeležbo v organizaciji  Listine raznolikosti Slovenije z naslovom „Raznolikost proti pandemiji/Diversity against pandemic“.

Listina raznolikosti je mednarodno gibanje, ki se je leta 2004 pričelo v Franciji na pobudo posameznih podjetij, pomeni pa povezavo (zasebnih in javnih) podjetij in organizacij, ki delujejo po načelu raznolikega, enakopravnega, nediskriminatornega, vključujočega in družbeno odgovornega zaposlovanja. Na podlagi te usmeritve se podjetja med drugim zavežejo tudi k enakopravnem delovnem vključevanju ranljivih skupin: žensk, mladih, mladih s posebnimi potrebami in invalidov, starejših, beguncev in migrantov…Sama Listina raznolikosti je kratek dokument, ki sestoji iz načel, ki jim organizacija v svojem delovanju sledi pri promociji raznolikosti in enakih možnosti na delovnem mestu.

V uvodu okrogle mize je udeležence in sodelujoče nagovoril Varuh človekovih pravic, g. Peter Svetina, ki je poudaril pomen solidarnosti in zagotavljanja človekovih pravic za vse, ne glede na razlike v zahtevnem obdobju, v katerem se nahajamo. Opozoril je na številne težave in pasti pri uveljavljanju pravic najbolj ranljivih družbenih skupin, predvsem na razraščanje nasilja v družinah, povečevanje nevarnosti za revščino in poglabljanje le-te, kjer je bila že prej prisotna, izpostavil pa je tudi problematiko otežene dostopnosti informacij za invalide.

V nadaljevanju so svoje izkušnje in poglede predstavile udeleženke iz različnih držav in strokovnih področij, ki že dlje časa aktivno delajo na področju upravljanja z raznolikostjo v svojih delovnih organizacijah, lokalnem ter širšem družbenem okolju.

Nekatere govornice so poročale o zaznani zmanjšani zavzetosti pri skrbi za čim večjo raznolikost v poslovnih okoljih v trenutnih, vedno bolj zaostrenih, gospodarskih in zdravstvenih razmerah, spet druge so izpostavile kreativen odziv posameznih delovnih okolij na krizne razmere, ki je utrdil zavedanje pomena raznolikosti v organizacijah in prispeval k večji povezanosti podjetij z lokalnim okoljem.

Vsi sodelujoči so izpostavili bojazen, da bo v prihodnosti položaj šibkejših oz. ranljivejših skupin še močneje ogrožen. Globalna revščina se je v letu 2020, prvič po več desetletjih, povečala. Po celem svetu so močno prizadete nekatere ključne gospodarske panoge, ki so mnogim pomenile preživetje: turizem, gostinstvo, trgovina, nekatere storitvene dejavnosti, javni transport, organiziranje javnih prireditev, koncertov…

Sodelujoči govorci so poudarili pozitiven učinek raznolikosti na delovnem mestu za odpornost podjetij na krizne razmere, seveda ob nekoliko večjem vložku na področju komuniciranja in povezovanja teh raznolikosti.

V sklepnem delu so udeleženci poudarili pomen in moč mladih za doseganje potrebnih premikov in nujnih sprememb v prihodnosti na poti k enakopravni, vključujoči in raznoliki družbi.

Posnetek okrogle mize si lahko ogledate tukaj. 

Foto: YouTube Listina Raznolikosti Slovenija