V sredo, 28. 11. 2018 je bila v dvorani knjižnice A. T. Linharta v Radovljici izvedena okrogla miza z osrednjo temo Izzivi vključevanja mladostnikov z zmerno in težjo motnjo v duševnem razvoju v širše socialno okolje.

Namen okrogle mize je bil predstaviti možnosti, ki jih imajo mladostniki s posebnimi potrebami pri vključevanju na trg dela in v okolje ter iskanje predlogov in morebitnih rešitev za izboljšanje stanja. Izpostavljeni so bili tudi izzivi, s katerimi se strokovni delavci in delodajalci srečujejo pri delu z mladostniki.

V uvodnem nagovoru je ravnateljica OŠ Antona Janše Radovljice Jelena Horvat predstavila oblike in možnosti vzgoje in izobraževanja oseb z motnjo v duševnem razvoju. Barbara Berlot je v nadaljevanju predstavila poučevanje socialnih veščin, ki ga na OŠ Antona Janše izvajajo v okviru projekta SEM (SOCIALNA VKLJUČENOST, ENAKOPRAVNOST IN MOŽNOSTI ZA VSE), ki poteka v okviru Javnega razpisa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS. Poučevanje in trening socialnih veščin je nadgradnja vsebin učnega načrta, ki mladostnikom z motnjo v duševnem razvoju omogoča doseganje optimalnega razvoja na področju samostojnosti pri vključevanju v širše socialno okolje. Vodja enote VDC Tea Beton (CUDV Matevža Langusa Radovljica) je nato predstavila oblike in možnosti vključevanja uporabnikov z motnjo v duševnem razvoju, ki jih omogočajo v njihovi ustanovi. Vodja v stanovanjski skupini in bivalni enoti (CUDV M. Langusa Radovljica) Alenka Rožič pa je spregovorila o samostojnem načinu življenja v stanovanjskih in bivalnih enotah ter o pridobivanju delovnih izkušenj in kompetenc v širšem lokalnem okolju, v sodelovanju s posameznimi delodajalci in delovnimi ter izobraževalnimi ustanovami. Grega Arh (CUDV M. Langusa Radovljica) je bolj podrobno predstavil potek in načine izvajanja zaposlitvenih in delovnih aktivnosti, ki jih izvajajo uporabniki.

Vsi zbrani so bili enotnega mnenja, da je le preko tesnega sodelovanja vseh vzgojno izobraževalnih ustanov in podpore lokalne skupnosti možno spodbujati in podpreti optimalen razvoj posameznikov z motnjo v duševnem razvoju in njihovo vključevanje v ožje ter širše lokalno okolje.